Planowane terminy obozów letnich:

Cetniewo: 5-14.07 – czekamy na potwierdzenie terminu do marca!!

Mazury -Piecki – 16-23.08 – potwierdzone