Deklaracja członkowska w wersji PDF

Dane Zawodnika
Imię i Nazwisko:
Data Urodzenia:
Adres:

Dane rodzica/opiekuna
Imię i Nazwisko:
Adres:
Kontakt:
Tel:
Gsm:
e-mail:

Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Klubu i regularnego wpłacania składek członkowskich.

Bielsko-Biała dnia:

Podpis rodzica / opiekuna

 

Klub Sportowy AS ® 43-300 Bielsko-Biała u. J. Kossaka 6
Tel: 33 810 0826, fax: 33 829 4777, gsm: 509 722215
e-mail: biuro@klub-as.pl, www.klub-as.pl